Библейски речник Ес-ваал

Библейски речник - Избрете по първа буква:

Ес-ваал

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
Ес-ваал
Четвъртият син на Саул. Суеверните юдеи не произнасяли думата ваал, която е име на един идол. Те я замествали с востей, което значи срам. На

Ес-ваал

те казвали Исвостей, на Мерив-ваал, Мемфивостей, и пр.

0 гласа
Библейски
Речник
Ес-ваал
Последно търсено в речника