Библейски речник Есхол

Библейски речник - Избрете по първа буква:

Есхол

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
Есхол
I. Аморейски княз в околността на Хеврон, с когото Аврам подгонил окупаторите на Содом и Гомор, защото те отвели в плен племеника му Лот, и ги поразил - Бит. 18:13-24.
II. Малка и плодородна долина, от която еврейските съгледвачи занесли на Мойсей грозд, провесен на огромен прът заедно с други плодове, за да ги опита - Чис. 13:22-27, 32:9; Вт. 1:24. Смята се, че

Есхол

граничи с Хеврон на север. Тя и сега ражда хубаво грозде, както и нарове, смокини, маслини и др.

0 гласа
Библейски
Речник
Есхол