Библейски речник Естаол

Библейски речник - Избрете по първа буква:

Естаол

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
Естаол
Град на западната граница на Юда.

Естаол

е даден на Дановите потомци - И.Н. 15:33, 19:41. Този град се споменава и в историята на Самсон - Съд. 13:25, 16:31.

0 гласа
Библейски
Речник
Естаол
Последно търсено в речника