Библейски речник Есион-гавер

Библейски речник - Избрете по първа буква:

Есион-гавер

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
Есион-гавер
Един град от северната страна на източния залив на Червено море, близо до Елат. Израилтяните спряли да си починат при

Есион-гавер

, в последната година от странстванията си из пустинята - Чис. 33:35; Вт. 2:8. В пристанището на

Есион-гавер

Соломон приготвил кораби, които изпратил в Офир - 3Цар. 9:26. Йосафат също направил кораби в

Есион-гавер

, за да пристигнат в Офир, но те не успели, защото корабите се строшили - 3Цар. 22:48; 2Лет. 20:36. Елат и Изход.

0 гласа
Библейски
Речник
Есион-гавер