Библейски речник Есей

Библейски речник - Избрете по първа буква:

Есей

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
Есей
Син на Овид и баща на Давид - Рут 4:17. Внук на Моавката Рут - Мт. 1:5. Давид намерил убежище в Моавската земя, когато бил заплашван с погубление и преследван от Саул - 1Цар. 16гл. 17:12, 22:3.

0 гласа
Библейски
Речник
Есей