Библейски речник Есевон

Библейски речник - Избрете по първа буква:

Есевон

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
Есевон
Знаменит Аморейски град, на двадесет мили (32км.) на изток от Йорданското устие - И.Н. 13:10,17.

Есевон

е определен за Рувим, после за Гад, а най-накрая за левитите. Този град превзел от моавците Аморейския цар Сион, от когото го завоювали израилтяните още докато бил жив Мойсей - Чис. 21:25; И.Н. 21:39. По-късно, когато десетте израилски племена са преследвани в страната отвъд Ефрат, моавците си го възвръщат - Ис. 15:4; Ер. 48:2,34,45. Развалините на

Есевон

днес се наричат Хесбан, и се намират отстрани на един хълм, седем мили (11,27км.) от Медева.

0 гласа
Библейски
Речник
Есевон