Библейски речник Ерихон

Библейски речник - Избрете по първа буква:

Ерихон

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
Ерихон
Град на Вениаминовото племе - И.Н. 16:7, 18:21, около осемнадесет мили източно-северо-източно от Ерусалим, и седем мили от Йордан. Първият град в Ханаан, превзет от Исус Навин. Когато евреите го нападнали и обсадили, за да го превземат, стените му чудесно се сгромолясали, и заради това чудо, Исус заповядал на войните си, да довършат разрушението му, като пощадят живота само на блудницата Раав, и на домочадието й, и изрекъл една страшна клетва против онзи, който дръзне да го съгради отново, която клетва се изпълнила след петстотин години на Хиил - И.Н. 6:26; 3Цар. 16:34. Между това време, бил съграден нов

Ерихон

близо до мястото на стария - Съд. 3:13; 2Цар. 10:5.

Ерихон

е наричан и "града на палмите" - Вт. 34:3; Съд. 1:16; по-късно станал силен град, и втори по важност след Ерусалим. В този град съществувало училище за пророци, там е живял и Елисей - 4Цар. 2:4,18. Там Исус Христос изцелил двама слепци - Мт. 20:29-34, и опростил Закхей - Лк. 19:1-10.
За местоположението на

Ерихон

до скоро са приемали селцето Риха, едно разнебитено и гнусно Арабско селце, с около двеста жители, но съвременни изследователи, описват с по-голяма вероятност местоположението му на друго едно място, две мили на запад от Риха, при устието на Вади Келт, където излиза и пътя от Ерусалим за полето. Градът, който бил разрушен от Исус Навин, може да е бил по-близо до Елисеевия кладенец, за който се приема днешния извор Айн-ест-Сюлтан, две мили на северозапад от Риха. На запад и север от

Ерихон

се издигат високи варови могили, и една от тези могили, пустата Кварантана, 1200 или 1500 крака висока, е получила името си от едно предание, че тя е била мястото на четиридесетдневния пост и изкушенията на Господа. Между могилите и Йордан лежи "

Ерихон

ското поле" - И.Н. 4:13, срещу Моавските полета, на източната страна на реката. В старо време, то било добре напоявано и много плодородно. То лесно може да се разработи пак, но сега е съвсем занемарено, и палмите, балсамата и медът, с които едно време е било прочуто, сега ги няма вече.
Пътят от

Ерихон

за Ерусалим е стръмен, и минава през тесни и скалисти проходи между канари и долове. Много е лош и опасен, и разбойници и сега го обсаждат, както по времето на добрия Самарянин - Лк. 10:30-34.

0 гласа
Библейски
Речник
Ерихон
Последно търсено в речника