Библейски речник Епикурейци

Библейски речник - Избрете по първа буква:

Епикурейци

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
Епикурейци
Една прочута секта между старите философи.

Епикурейци

те са материалисти, а учението им е безбожническо. Те вярват, че конечните частици на веществото съществуват от века, и че всичко на този свят, било видимо или невидимо, произлиза от случайното съединение на вещественните частици. Те отричат божественото провидение и безсмъртието на душата, и не вярват в страшния съд, когато Бог ще съди живите и мъртвите. Предават се на всякакви удоволствия, които не намаляват щастието на хората. Тяхното правило за живеене, е да се отдават на всичките възможни сладости.
Основателят на Епикурейската школа е един учен, и благонравен човек на име Епикур. Той живял примерно и съгласно с ученията си, и умрял в Атина, в 271г., преди Р.Х. Последователите му, обаче, пренебрегнали правилата на учителя си, и се предали на невъздържани наслаждения. По времето на ап. Павел

епикурейци

те са били изключително развратни, и затова с философията, и с живота си, по всякакъв начин препятствали разпространението на Божиите истини - Д.А. 17:16-34.

0 гласа
Библейски
Речник
Епикурейци
Последно търсено в речника