Библейски речник Епенет

Библейски речник - Избрете по първа буква:

Епенет

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
Епенет
Този мъж ап. Павел поздравява в посланието си до римляните - Рим. 16:5, като го нарича "начатък на Ахаия в Христа", т.е. първият, когото той е привел към Христос в Ахаия. В много ръкописи и преводи, се среща думата Азия вместо Ахаия.

0 гласа
Библейски
Речник
Епенет