Библейски речник Епафродит

Библейски речник - Избрете по първа буква:

Епафродит

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
Епафродит
Член на църквата във Филипи, натоварен от нея да се грижи за ап. Павел, докато е бил затворен в Рим - Фил. 2:25, 4:18. От големите си трудове той се поболява в Рим, и ние виждаме колко са го почитали за това и Павел и филипяните - Фил. 2:25-30. При връщането си,

Епафродит

занася Павловото послание на филипяните.

0 гласа
Библейски
Речник
Епафродит