Библейски речник Енос

Библейски речник - Избрете по първа буква:

Енос

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
Енос
Внук на Адам. Той живял деветстотин и пет години. Адам и Сит умряли преди него, а Ной живял едновременно с него осемдесет и четири години - Бит. 4:26, 5:6-11; Лк. 3:38. По негово време хората "започнаха да призовават името Господне", т. е. да се моли целия народ. Някои тълкуват това изречение по друг начин. Те смятат, че от този момент Божиите люде започнали да се различават от нечестивите.

0 гласа
Библейски
Речник
Енос