Библейски речник Енон

Библейски речник - Избрете по първа буква:

Енон

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
Енон
Мястото, където Йоан кръщавал, близо до Салим, на западната страна на Йордан - Йн. 1:28, 3:23. Предполага се, че

Енон

е на осем или десет мили (12,87-16 км) на юг от Ветсан и близо до Йордан.

0 гласа
Библейски
Речник
Енон