Библейски речник Емор

Библейски речник - Избрете по първа буква:

Емор

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
Емор
Бащата на Сихем, който откраднал Дина - Бит. 33:19. Той е убит от Якововите синове - Бит. 34:26.

0 гласа
Библейски
Речник
Емор