Библейски речник Емими

Библейски речник - Избрете по първа буква:

Емими

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
Емими
Едно исполинско и военно племе, което по времето на Авраам населявало една страна отвъд Йордан, която после моавците превзели - Бит. 14:5; Вт. 2:10.

0 гласа
Библейски
Речник
Емими