Библейски речник Елиу

Библейски речник - Избрете по първа буква:

Елиу

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
Елиу
Потомък на Вуз - Бит. 22:21. Вуз може да е Едомски град, или град Восора - Ер. 25:23, 49:7,8,13.

Елиу

е съчувствал на Йов в злощастията му. Той изслушал внимателно Йов и тримата му приятели, а после се опитал да ги примири - Йов 32гл. Въпреки това, той осъдил Йов, за това, че иска да оправдае себе си повече отколкото Бог, и изобличил тримата приятели, които в неведението си обвиняват Йов в лицемерие.

Елиу

показва дълбока вяра, в простителната Божия благодат за грешниците - Йов 33:23,24,27-30.

0 гласа
Библейски
Речник
Елиу