Библейски речник Елима

Библейски речник - Избрете по първа буква:

Елима

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
Елима
Еврейски магьосник от свитата на Сергия Павла, римски управител на Пафа в Кипър. Апостол Павел го изобличава строго, защото този магьосник му се противял, като се стараел да отвърне господаря си от вярата в Исусовото спасение, но после Бог го наказал със слепота - Д.А. 13:6-12. Той остава сляп "до време", и това може да го е довело до покаяние.

0 гласа
Библейски
Речник
Елима