Библейски речник Елиезер

Библейски речник - Избрете по първа буква:

Елиезер

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
Елиезер
I. Слуга на Авраам от Дамаск, вероятно онзи, който се именува "по-стария в дома му" и същия, когото Авраам изпратил след шестдесет и пет години, да вземе жена за Исаак - Бит. 24гл.
II. В Св. Писание се споменават и други под това име - Из. 18:4; 1Лет. 15:24, 27:16; 2Лет. 20:37; Лк. 3:29.

0 гласа
Библейски
Речник
Елиезер