Библейски речник Елиаким

Библейски речник - Избрете по първа буква:

Елиаким

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
Елиаким
I. Юдейски цар - 4Цар. 23:34. Йоаким.
II. Един от придворните чиновници на Езекия. Него определили да преговаря с Рапсак, военачалника на Асирийската войска, която обсаждаше Ерусалим - 4Цар. 18:18,19; Ис. 36:3. Сенахирим.

0 гласа
Библейски
Речник
Елиаким