Библейски речник Елиав

Библейски речник - Избрете по първа буква:

Елиав

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
Елиав
I. Син Ахисамахов, от Дановото племе, назначен от Бога да работи заедно с Веселеил, в направата на скинията - Из. 35:34.
II. Най-стария брат на Давид - 1Цар. 16:6.

0 гласа
Библейски
Речник
Елиав