Библейски речник Елеала

Библейски речник - Избрете по първа буква:

Елеала

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
Елеала
Аморейски град, близо до Есевон (столицата на аморейците). Този град е предназначен за Рувимовите потомци - Чис. 32:3,37. После по времето на пророците този град се заплашва, но вече като Моавски град - Ис. 15:4, 16:9; Ер. 48:34. Развалините на

Елеала

се намират на около една миля (1,64км) северозападно от Есевон.

0 гласа
Библейски
Речник
Елеала
Последно търсено в речника