Библейски речник Елеазар

Библейски речник - Избрете по първа буква:

Елеазар

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
Елеазар
I. Третият син на Аарон, който наследил баща си в първосвещеничеството - Из. 6:23; Чис. 20:25-28. То остава наследствено в рода му до седмо поколение, до времето на Илия, когото се предава на Итамаровия род. При Саул и Давид, първосвещеническата служба се връща на

Елеазар

овото потомство, което я запазва до края на плена.
II. Синът Авинадавов, когото освещават да пази ковчега Господен в бащиния си дом - 1Цар. 7:1.
III. Един от Давидовите бойци - 2Цар. 23:9; 1Лет. 11:11-18.

0 гласа
Библейски
Речник
Елеазар