Библейски речник Елам

Библейски речник - Избрете по първа буква:

Елам

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
Елам
Област, която по-късно наричат Персия - Бит. 14:1. Първото и наименование

Елам

, е по името на един от Симовите синове - Бит. 10:22.

0 гласа
Библейски
Речник
Елам