Библейски речник Ел

Библейски речник - Избрете по първа буква:

Ел

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
Ел

Ел

или Ил (сила). Едно от имената на Господ, употребено в Библейската поезия - Бит. 33:20. То много пъти се съдържа в собствени имена, като във Ветил, Даниил, Илия, и др.

Ел

ои, както и Илий значи, Боже мой.

0 гласа
Библейски
Речник
Ел