Библейски речник Езраел

Библейски речник - Избрете по първа буква:

Езраел

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
Езраел
I. Исахаров град - И.Н. 19:18, на запад от Ветсан - 2Цар. 4:4. В този град Ахаав имал палат; там присвоил и лозето на Навутей - 3Цар. 21гл.; там го постигнало и отмъщението - 4Цар. 9:10,14-37, 10:1-11.

Езраел

е известен под името Ездраела по времето на Макавеите, и на мястото му сега се намира едно малко и разнебитено Арабско селце, което арабите наричат Зерин, построено на северозападният хълм на планината Гелвуе. Високото му местоположение, гледа на запад по широкото поле Ездраелон, и към долът

Езраел

на изток - И.Н. 17:16; Съд. 6:33; Ос. 1:5, който се спуска надолу източно-юго-източно от полето до Йордан, между Гелвуе и Малкия Ермон. В тази плодородна долина се намира "изворът при

Езраел

", и там близо погина Саул - 1Цар. 29:1, 31:1.
II. Полето между

Езраел

и Акхо (Птолемаида), и което наричали "долът Магедон", от един град на пределите му на едната страна - 2Лет. 35:22, и "долът на

Езраел

" от град

Езраел

.
Това прекрасно поле има вид на триъгълник, издига се малко по малко от Средиземно море четиристотин крака високо, и се простира тринадесет или четиринадесет мили на дължина към север, седемнадесет към изток, и двадесет към югозапад. Западната му част е съвсем равна; на източната страна, то повече криволичи, докато най-сетне Гелвуе и Малкия Ермон, го разцепват на три долини по две-три мили широки, които излизат в Йорданската долина. Средната от тях е гореспоменатата "долът

Езраел

". Реката Кисон, тече през това поле. В старите времена, то било добре напоявано и много плодородно, но днес, повечето жители са го напуснали и останалите слабо го обработват. Пътищата и селенията също са престанали, както и през времето на Съдиите - Съд. 5:6. Тук-там се виждат малки селца, повечето по съпределните краища на полето; ако почвата му да се обработваше и днес с безопасност и както трябва, пак щеше да стане житницата на Сирия. През това поле, от Кармил до

Езраел

, Илия тичаше пред Ахаавовата колесница - 3Цар. 18:46. То е било бойно поле на много войски. На онова поле, пълчищата на Сисар бяха пометени - Съд. 4гл., и там падна Йосия, в боя против Фараон Нехао - 4Цар. 23:29. Там са ставали битки и по времето на римляните, и по-късно на кръстоносците; и през днешното столетие, близо до Таворската планина, хиляда и петстотин души французи под заповедите на ген. Клебер се противопоставиха на двадесет и пет хиляди турци за половин ден, докато им дойде на помощ Наполеон.

0 гласа
Библейски
Речник
Езраел