Библейски речник Езекия

Библейски речник - Избрете по първа буква:

Езекия

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
Езекия
Благочестив Юдейски цар, който се възцарил след смъртта на баща си Ахаз (726г., преди Р.Х.), и който умира през 697г., преди Р.Х. Историята на

Езекия

е описана в 4Цар. 18-20гл.; 2Лет. 29-32гл. и Ис. 36-38гл. Царуването му е паметно със старанията му да възвърне поклонението на истинния Бог, с чудното поражение на Асирийската войска, и с продължението на живота му в мир още петнадесет години. След

Езекия

се възцарява недостойния Манасия.

0 гласа
Библейски
Речник
Езекия