Библейски речник Ездра

Библейски речник - Избрете по първа буква:

Ездра

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
Ездра
Знаменит свещеник и водач на Еврейския народ. Той е бил "книжник изкусен в Мойсеевия закон", учен, способен и деятелен мъж, а става ясно също, че той се ползвал с големи почести и в Персийския Двор. Осемдесетте години, върху които се простира историята на

Ездра

, са белязани от царуването на Кир, и царуванията на Камбис, Смердис, Дарии Истаспов, Ксеркс, и осем години от царуването на Артаксеркс Дългоръки. От този последен цар именно

Ездра

приема писма, пари и всичко, което му трябва, за да отиде в Ерусалим, заедно с голяма дружина от заточеници, които се върнали в отечеството си. Това се случва в 457 г., преди Р.Х. В Ерусалим,

Ездра

въвежда много преобразования, осигуряващи народното благоденствие и общото богослужение - Езд. 8-10гл.; Неем. 8гл. Смята се, че по-късно той събрал и прегледал всички книги на Стария Завет, които съставят сега канона.
Книгата на

Ездра

, се занимава със завръщането на евреите в Ерусалим, по време на управлението на цар Кир. Тя споменава някои от предишните дела на самия

Ездра

до 450г., преди Христа. Съществуват и две апокрифни книги, които се приписват на

Ездра

.

0 гласа
Библейски
Речник
Ездра