Библейски речник Едраи

Библейски речник - Избрете по първа буква:

Едраи

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
Едраи
Една от столиците на Васан. При

Едраи

Ог, Васанският цар и войските му са поразени - Чис. 21:33-35; Вт. 1:4, 3:1-4. После този град е даден на синовете на Махира, Манасиния син - И.Н. 13:31. Развалините на

Едраи

покриват едно голямо пространство. Това място е забележително в първите времена на християнството, и във времето на Кръстоносните походи. То сега се нарича Драа, и лежи на около тридесет и пет мили (56,33км.) на изток от устието на Галилейско море.

0 гласа
Библейски
Речник
Едраи
Последно търсено в речника