Библейски речник Едом

Библейски речник - Избрете по първа буква:

Едом

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
Едом
I. Червен, другото име на Исав, по-стария Исааков син. Това име може да му е дадено заради червеното вариво, за което той продаде първородството си, "това червеното" - Бит. 25:25-30. Исав.
II. Земята на

Едом

, или планината Сиир, която първоначално се простирала от Мъртво море до Елатския залив на Червено море, и обгръщала едно пространство земя около сто мили (160,93км.) на длъж, и петнадесет (24,139км.) или двадесет (32,186км.) на шир. По-късно тя се разпростряла по-на юг от Юдея.
Голяма част от

Едом

е заета от дълга верига планини, която се намира между голямата песъчлива долина Ел-Гор и Ел-Араба на запад (виж Йордан), и Аравийската пустиня на изток. Северният склон на тази верига сега се нарича Джебал, (виж Гевал), а другата Джебел Шира. Цялата верига е насечена от долове, които се падат по долу от високата пустиня на изток от Араба. В тази страна се намират развалините на много села и градове отдавна разорени, и много извори и плодородни долини, които свидетелстват за едновременната и производителност - Бит. 27:39. Столицата на Източен

Едом

е била Востра, но главната столица на

Едом

е бил град Петра или Села, което ще рече Каманакът, защото онзи град е бил издялан от скалите на планината. Сега носи името Вади Муса, Моисеевата долина. Села I.
Първите жители на тази земя са се наричали Хореяни, но по-късно на мястото им се заселили

Едом

яни - Бит. 14:6, 36:21; Вт 2:12,22.

Едом

яните, както показва името им, са потомци на

Едом

, или Исав, Якововия брат - Бит. 36:6-9. Те са управлявани от князе, ст. 15, а след това от царе, ст. 31. и Из. 15:15, и Чис 20:14. Израилтяните като приближили от Египет към западните предели на

Едом

, решили да преминат през онази страна мирно и спокойно, да стигнат до Моавската земя, но мирен преход не им се удало. Изход. Бог им заповядал, да поддържат приятелски взаимоотношения с братята си, Исавовите потомци - Чис. 20:14-21; Вт. 2:4-7, 23:7. При все това, неприятелските действия били неизбежни. Саул се увлича в бой с тях - 1Цар. 14:47, но те си останали независими до Давид, който ги покорил, за да се изпълни пророчеството Исааково, че Яков ще стане господар на Исав - Бит. 27:29; 2Цар. 8:14; 3Цар. 11:15; 1Лет. 18:11-13.

Едом

ците носят подчинеността си много нетърпеливо, и в края на Соломоновото царуване, Адад,

Едом

ския княз, който от ранна възраст живял в Египет при Фараона, се върнал в отечеството си, където се припознава и провъзгласява за цар - 3Цар. 11:14-22. Вероятно, обаче, той станал цар само на Източен

Едом

- 3Цар. 22:47, защото

едом

яните на юг от Юдея, останали поданници на Юдейските царе до възцаряването на Йорам, против когото възстават - 2Лет. 21:8, за да се изпълни втората част на Исааковото пророчество - Бит. 27:40. Амасия, Юдейския цар, поразил

едом

яните, и избил 1000 мъже от тях, а други 10,000 хвърлил в един дол - 4Цар. 14:7; 2Лет. 25:11,12. Но тези завоевания не се оказват дълготрайни. Когато Навуходоносор обсадил Ерусалим,

едом

яните се присъединили към неговата сила, и го насърчили да срине самите основи на града, но жестокосърдечието им не останало за дълго време ненаказано. Пророците предсказват погиването на

Едом

- Ер. 49:7; Ез. 25:14; Авд. 1:3,4; Мал. 1:3,4. Минали пет години от превземането на Ерусалим, и Навуходоносор смирил всички народи около Юдея, а най-вече

едом

яните, въпреки че не ги завел в плен; по-късно те се преселили в Южна Юдея, но и оттам Йоан Иркан ги изместил, съвсем ги покорил, и ги принудил да приемат обрязването и закона. Те останали поданници на следващите Юдейски царе, до съсипването на Ерусалим от римляните. Историкът Йосиф разказва, че 20 хил. от тях са повикани на оръжие за защитата на града, но те се предали на грабеж и убийство. Най-накрая

едом

яните са погълнати от набатейците, потомци на Набаиот, син Исмаилов.

Едом

яните от начало са многобройни и силни, и поминъкът им е сухопътна и морска търговия, а също земеделие и скотовъдство - Чис. 20:17. Но нито яките им крепости - Ер. 49:16,17, нито боговете им - 2Лет. 25:20, могли да предпазят онази богата и цветуща страна да стане пустиня, и да ознаменува истинността на пророческите словеса.

2 гласа
Библейски
Речник
Едом
Последно търсено в речника