Библейски речник Еглон

Библейски речник - Избрете по първа буква:

Еглон

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
Еглон
Цар на моавците, който с помощта на амонците и амаличаните покорил южните и източните Еврейски племена.

Еглон

направил Ерихон столица, където царувал осемнадесет години, докато Аод не го убил, след което народът му е изпъден от тази земя - Съд. 3:12-30.

0 гласа
Библейски
Речник
Еглон