Библейски речник Евила

Библейски речник - Избрете по първа буква:

Евила

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
Евила
Св. Писание споменава за двама мъже с това име. Единият от тях е потомък на Хам - Бит. 10:7, а другия на Сим - Бит. 10:29. Потомците им населявали две различни земи:
I.

Евила

тската земя близо до Едемската градина - Бит. 2:11. Едни редполагат, че тази земя лежала по югоизточното крайбрежие на Черно море; други мислят, че е била при северния край на Персийския залив. Едем.
II. Другата

Евила

тска земя по всяка вероятност е била в Арабия. От думите в 1Цар. 15:7, "порази Саул амаличаните от

Евила

до прохода на Сур, срещу Египет", се разбира, че е била някъде в северозападната част на Арабия. От другите сведения за този военен поход, не можем да кажем, че

Евила

е била много пространна земя.

0 гласа
Библейски
Речник
Евила