Библейски речник Евангелие_от_Матей

Библейски речник - Избрете по първа буква:

Евангелие от Матей

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
Евангелие от Матей
Времето, в което това евангелие е написано, е неизвестно. Всички стари свидетелства обаче потвърждават, че то е обнародвано преди другите. Мнозина вярват, че то е написано тридесет и осем години след Р.Х. Съществуват много спорове по въпроса, дали това евангелие е написано най-напред на еврейски или на гръцки. По мнението на по-стари изследователи, оригиналът е на Палестински език предназначен за нуждите на Юдейските християни, но по-новите доказват, че евангелието е написано първоначално на гръцки, като подкрепят мнението си с това, че няма текст, в който да се споменава за превод на Матей от еврейски на гръцки език.

0 гласа
Библейски
Речник
Евангелие от Матей