Библейски речник Еалон

Библейски речник - Избрете по първа буква:

Еалон

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
Еалон
I. Град на Дановото племе, назначен за левитите (синовете на Каат) - И.Н. 21:24; не далеч от Тамна, чиито земи филистимците превзели от Ахаз - 2Лет. 28:18. Той е бил разположен в един дол, не далеч от дола на Гаваон, около 14 мили на запад от Ерусалим, където се намира сегашното село Яло. Долът се простира на север, и е мястото, където Исус Навин заповядал на слънцето и на луната да застанат, и те му се покорили - И.Н. 10:12. След разделението на Израилевата земя на две царства, тъй като

Еалон

е близо до пределите, понякога се споменава като принадлежащ на Юда и Вениамин. Укрепен е от Ровоам - 2Лет. 11:10.
II. Част от Завулоновата земя, където Елон е пограбан - Съд. 12:12.

0 гласа
Библейски
Речник
Еалон
Последно търсено в речника