Библейски речник Дясна_ръка

Библейски речник - Избрете по първа буква:

Дясна ръка

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
Дясна ръка
Дясната ръка е най-активната част от тялото - Мт. 5:30, и готова да изпълни повеленията на волята. Затова се употребява за означаване на много от най-силните чувства на вътрешния човек. Дясната ръка означава сила, особено могъщата сила на Бога - Из. 15:6; Пс. 21:8, 77:10; чест - Пс. 45:9; Мт. 25:34; Д.А. 7:55; особено благословение - Бит. 48:14; братска любов - Гал. 2:9; съперничество - Пс. 109:6; Зах. 3:1; и вярно поданство - 1Лет. 29:24. Вдигала се е по време на молитва както и за даване на клетва - Бит. 14:22; затова дясната ръка на един клетвопрестъпник се нарича "десница на лъжа" - Пс. 144:8. Относно четирите посоки на света, десница, на еврейски означава юг - 1Цар. 23:19,24, а лявата ръка означава север - Бит. 14:15. Изток.

0 гласа
Библейски
Речник
Дясна ръка