Библейски речник Дотан

Библейски речник - Избрете по първа буква:

Дотан

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
Дотан
Мястото където Йосиф е продаден на исмаиляните - Бит. 37:17, и където сирийците са поразени със слепота, по желанието на Елисей - 4Цар. 6:13.

Дотан

е бил разположен на керванския път между Сирия и Египет, около единадесет часа на север от Самария.

0 гласа
Библейски
Речник
Дотан