Библейски речник Дор

Библейски речник - Избрете по първа буква:

Дор

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
Дор
Царски град на хананейците. Този град е бил на Средиземно море между Кесария и планината Кармил. След завоюването на Ханаан,

Дор

е бил под управлението на Манасия - И.Н. 11:2, 12:23, 17:11; 1Цар. 4:11; 1Лет. 7:29. Там сега има малко пристанище, с около 500 жители.

0 гласа
Библейски
Речник
Дор