Библейски речник Динарий

Библейски речник - Избрете по първа буква:

Динарий

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
Динарий
Динар или пеняз, една римска монета с образа на Императора - Лк. 20:24. Тежестта му била колкото тежестта на 3 и 1/7 турски сребърни гроша, но понеже тогава среброто повече се е ценяло, в сравнение с други неща отколкото се цени сега, то един

динарий

е бил достатъчен за заплата за еднодневна работа на лозе - Мт. 20:2, и следователно, когато цената на една ока пшеница била един

динарий

- Отк. 6:6, това е било знак за глад.

0 гласа
Библейски
Речник
Динарий