Библейски речник Димитри

Библейски речник - Избрете по първа буква:

Димитри

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
Димитри
I. Златар, който правел в Ефес сребърни храмчета на Артемида, които продавал на чужденците - Д.А. 19:24-41. Като видял успеха на Божие слово, не само в Ефес, но и в околностите му,

Димитри

събрал занаятчиите и тези, които се занимават с подобни неща и им заявил, че с разпространението на Евангелското учение, не само техния занаят ще се пренебрегне, но и самата велика богиня има опасност да бъде презряна. Това произвело в града един буен метеж, който властта едва успяла да потуши без да прибегне до употребата на сила.
II. Ученик, който вероятно е служител на Божието слово. Този

Димитри

е потвърден от ап. Йоан - 3Йн. 12ст.

0 гласа
Библейски
Речник
Димитри