Библейски речник Детеводител

Библейски речник - Избрете по първа буква:

Детеводител

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
Детеводител

Детеводител

- Гал. 3:24,25. Служител, който се е грижел за децата, учил ги е на първоначални познания, и когато са достигали нужната възраст, ги е водил на училище. Така и законът е бил

детеводител

на евреите, бдял е над младенчеството на людете, и най-вече чрез предобразите и пророчествата ги е упътвал към Христа.

0 гласа
Библейски
Речник
Детеводител