Библейски речник Деница

Библейски речник - Избрете по първа буква:

Деница

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
Деница
Зорница, или "син на утрото". Според преносния език на Св. Писание, звезда означава "славен княз" - Чис. 24:17. Христос е даден на хората като "светлата, утринна звезда" - Отк. 2:28, 22:16. Думата

Деница

е употребена само веднъж в Св. Писание, за Вавилонския цар - Ис. 14:12.

0 гласа
Библейски
Речник
Деница