Библейски речник Дедан

Библейски речник - Избрете по първа буква:

Дедан

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
Дедан
I. Внук на Хус - Бит. 10:7.
II. Син на Йоксан, синът на Авраам от Хетура - Бит. 25:3. Тези двама

Дедан

овци са родоначалници на племена, които често се споменават в Св. Писание. Потомците на Хусовия

Дедан

се смята, че са се населили в южна Арабия, при Персийския залив, в който се намира един остров наречен от арабите Даден. Потомците на Йоксановия син

Дедан

, са населявали околността на Едом - Ер. 49:8. Не е ясно, във всяко място от Св. Писание където се среща израза "

Дедан

ско племе", кое от двете племена трябва да разбираме. Предполага се, че

Дедан

ското племе от коляното на Хус, се е занимавало повече с търговия. "

Дедан

ски дружини" се споменават от Исая - Ис. 21:13.

Дедан

ските търговци, се споменават и в Ез. 38:13. Те са били прочути в търговията си с финикийците.

0 гласа
Библейски
Речник
Дедан