Библейски речник Девир

Библейски речник - Избрете по първа буква:

Девир

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
Девир
Този град се е наричал и Кириат-сефер, което ще рече "град на книги" и Кириат-сана, което ще рече "град на писменост" - И.Н. 15:15,49. Ако съдим от имената, той трябва да е бил някое свято място за хананейците, и хранилище на писмените им паметници.

Девир

се е намирал в югозападната част на Юдея, и Исус Навин го завоювал от Енаковите потомци. От израилтяните по-късно, той попада в ръцете на хананейците, от които отново го извоювал Готониил, и след това е даден на свещениците - И.Н. 10:38,39; 15:15-17, 21:15. Местоположението на този град е неизвестно. Също така названието

Девир

са носили и други два града: единия е бил в Гад, другия в пределите на Вениамин - И.Н. 13:26, 15:7.

0 гласа
Библейски
Речник
Девир