Библейски речник Дарий

Библейски речник - Избрете по първа буква:

Дарий

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
Дарий
I.

Дарий

Мидянинът - Дан. 5:31, 9:1, 11:1, е бил син на Астиага (Мидийския цар), и брат на Мандана (Кировата майка). По майчина линия той е вуйчо на Кир, и на Евил-Меродах. Седемдесетте преводачи на Библията го наричат Артаксеркс.

Дарий

свалил от престола Валтасар (Халдейския цар), и след тази своя победа царувал две години до смъртта си, когато престола наследил Кир. В царуването на

Дарий

, хвърлили Даниил в рова на лъвовете - Дан. 6 гл.
II.

Дарий

Истаспов. За този

Дарий

се говори в Ездра, в Агей и в Захария. Той издава указ към израилтяните, чрез който им позволява да съградят отново Божия храм в Ерусалим, защото повелението на Кир, да се въздигне пак храма е било по-късно унищожено.

Дарий

се възцарил след Смердис (Магийския похитител на царския престол) - 521г. преди Р. Х, и царувал тридесет и шест години. Той си избра за столица Суса, и затова Вавилон се разбунтувал против него, но той потъпква въстанието и съсипва Вавилонските стени, както е предсказано - Ер. 51:58.
III.

Дарий

Кодоман, е

Дарий

Персиянина, за когото се говори в Неем. 12:22. Той е един от най-юначните, и най-великодушни Персийски царе. Александър Велики го разбива няколко пъти, и накрая покорява Персийската империя, която е успяла да просъществува двеста и шест години. Така са се изпълнили пророчествата на Даниил - Дан. 8гл., който предсказал възвеличаването на Персийската империя чрез образа на овена, който бодял към запад, към север и към юг, и падането и, чрез образа на козела (Александър Велики), който хвърлил овена на земята, и го стъпкал. Нищо не може да бъде по-ясно от тези пророчества, те описват толкова точно тези събития, които са и предмет на Историята.

0 гласа
Библейски
Речник
Дарий