Библейски речник Далмация

Библейски речник - Избрете по първа буква:

Далмация

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
Далмация
Европейска област на източната страна на Адриатическо море.

Далмация

е част от Илирия. Апостол Павел изпратил Тит в

Далмация

, да проповядва Божието слово - 2Тим. 4:10

0 гласа
Библейски
Речник
Далмация
Последно търсено в речника