Библейски речник Даврат

Библейски речник - Избрете по първа буква:

Даврат

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
Даврат
Левитски град в пределите на Завулон и Исахар - И.Н. 19:12, 21:28; 1Лет. 6:72.

Даврат

може да е бил на мястото на сегашното Дебурие (малко село при полята на Таворската планина на северозапад).

0 гласа
Библейски
Речник
Даврат