Библейски речник Гълъби

Библейски речник - Избрете по първа буква:

Гълъби

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
Гълъби
Според Мойсеевите постановления,

гълъби

те са от чистите животни, и са били принасяни в жертва от бедните евреи - Бит. 15:9; Лев. 5:7, 12:6-8; Лк. 2:24. В Палестина е имало много видове

гълъби

. Тяхното изобилие става явно и от Ис. 60:8. Те са символ на простодушие, незлобие и верност - Ос. 7:11; Мт. 10:16. Гълъбът е избран като предизвестител на Божието благоволение след потопа - Бит. 8гл. При кръщението на Христос, гълъба е избран за символ на Святия Дух - Мт. 3:16.

0 гласа
Библейски
Речник
Гълъби