Библейски речник Град_Давидов

Библейски речник - Избрете по първа буква:

Град Давидов

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
Град Давидов
Обикновено обозначава планината Сион, в югозападната част на Ерусалим, която Давид превзел от евусейците, и където имало един палат. И града и палата носели неговото име. В Лк. 2:11, с Давидов град се обозначава Витлеем (родния град на Давид).

0 гласа
Библейски
Речник
Град Давидов