Библейски речник Град

Библейски речник - Избрете по първа буква:

Град

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
Град
Палестинските

град

ове били строени на високи места, за по-добра защита от разбойници и нашественици. Няколко върха, за

град

ени със стени понякога съставлявали целия

град

. В други случаи само кулата се правела на върха на могилата, а къщите били построявани около него, и в по-ниските места. При извънредна опасност цялото население се скривало в крепостта. По-големите

град

ове били защитени с яки външни стени, и с по една кула отвътре, която служела за последно прибежище - Съд. 9:46,51. "Укрепените" еврейски

град

ове - Вт. 3:5, не били еднакво големи и силни, някои от тях били о

град

ени с висока и дебела стена, а други с кирпичени зидове или плет - Ис. 9:10; Ам. 1:7-14. На стените поставяли стража - Пс. 127:1; П.П. 5:7. Улиците на старите

град

ове били тесни и без калдаръм. Някои

град

ове били украсени с

град

ини, особено онези които, както Вавилон заемали голямо площ отвъд стените. Трудно е сега да се пресметне населението на Юдейските

град

ове. Еврейския историк Йосиф казва, че Ерусалим е наброявал 150,000 жители и, че по времето на римската обсада повече от един милион души се намирали отвъд стените на

град

а. Врата, Прибежище и Стражари.

0 гласа
Библейски
Речник
Град