Библейски речник Гог

Библейски речник - Избрете по първа буква:

Гог

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
Гог

Гог

и Ма

гог

. По принцип когато в Св. Писание се говори за

Гог

се споменава нещо и за Ма

гог

. В Бит. 10:2, Ма

гог

, дори и да изглежда, че означава земя и народ, се причислява към синовете на Яфет. В Ез. 38:39, се вижда, че действително Ма

гог

означава някоя земя с някой народ, и

Гог

се представя като цар на Ма

гог

, но критиците не са съгласни за кой народ и за коя земя се говори. Според някои тълкуватели под названието Ма

гог

се подразбира: Скитите, Готите, Персите или други някои народи, но най-вероятно е, че под името Ма

гог

древните са разбирали северните европейски и азиатски народи, или земята на север от Кавказ. В последните пророчества на Йоан,

Гог

и Ма

гог

са показани като врагове на Божия народ, които ще бъдат победени в Армагедон - Отк. 16:14-16, 20:7-9.

0 гласа
Библейски
Речник
Гог
Последно търсено в речника