Библейски речник Гйозум

Библейски речник - Избрете по първа буква:

Гйозум

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
Гйозум
Едно добре познато градинско растение. Фарисеите, желаещи да се отличават по най-съвестно и буквално изпълнение на закона, давали десетък от

гйозум

а, копъра и кимиона - Мт. 23:23. Нашият Спасител не осъжда тази точност, но ги укорява, че те са много точни в дребните работи, а пък че пренебрегват съществените заповеди на закона, с други думи, че те стриктно са се придържали към външното изпълнение на закона, а не обръщали внимание на задълженията си към Бога, не желаели да променят сърцата си, и да станат праведни и благодетелни в живота си.

0 гласа
Библейски
Речник
Гйозум