Библейски речник Гирсон

Библейски речник - Избрете по първа буква:

Гирсон

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
Гирсон
Най-големият син на Левий и началник на един от трите рода на Левитското племе - Бит. 46:11; Из. 6:16.

Гирсон

овите потомци разполагали стан в пустинята на запад от скинията, и пренасяли завесите на скинията и другите и части от място на място - Чис. 3:17,25, 4:24-28, 38-41, 10:17. В Ханаанската земя на тях им били дадени тринадесет града - И.Н. 21:6; 1Лет. 6:62,71.

0 гласа
Библейски
Речник
Гирсон
Последно търсено в речника